Vanilla: Kommandon

Lista över kommandon

/list – Se en lista över spelare som är online i vanilla.
/afk – Gå in i AFK- läge.
/tpa (spelare) – Fråga om att få teleportera till en spelare. (max 1 per 10 min)
/sethome (hem) – Sätt ut en hem-destination.
/home (hem) – Teleportera till ett av dina hem, vanliga medlemmar har 1.
/delhome (hem) – Ta bort en av dina hem-destinationer.
/msg (spelare) (text) – Skicka ett privat meddelande till en spelare som är online.
/rules – Öppna en länk till regelverket.
/spawn – Gå till Vanilla-spawn.
/hub – Gå tillbaka till Huben – välj spelläge.
/mail send (spelare) (text) – Skicka ett meddelande till en spelare som är online eller offline.
/mail read – Läs alla dina meddelanden.
/mail clear – Rensa din inkorg från meddelanden.

Lockette

Lås dina värdesaker

Du kan låsa kistor, ugnar och andra värdefulla block genom att sätta ut en kista på någon av sidorna av blocket. Det kommer då att stå ”[Private]” på raden högst upp, det betyder att blocket är privat och ingen annan kan hacka eller påverka blocket.

Dela dina låsta objekt med andra

För att dela ett låst objekt med en annan spelare tittar du mot skylten märkt med ”[Private]” sedan skriver du /lockette (rad) (spelarnamn). På rad anger du vilken rad som är ledig på skylten, t.ex rad 3 om det inte redan står ett namn där. Exempel: /lockette 3 PompeiiTwin kommer göra att objektet delas med PompeiiTwin. Sedan om jag skriver /lockette 4 Tubus kommer objektet både delas med både PompeiiTwin och Tubus eftersom att båda deras namn står med på skylten. Du kan fortsätta att lägga till folk även fast det inte finns nog med rader på skylten, skriv då bara 5, 6, 7 osv…