Towny – Städer & Nationer

Kommandon för Städer

 • Skapa ny stad /t new (namn)
 • Bjuda in spelare till din stad /t add (spelare)
 • Ta bort någon från din stad /t kick (spelare)
 • Byta namn på din stad /t set name (namn)
 • Claima mark till din stad /t claim
 • Claima en outpost mark till din stad /t claim outpost
 • Komma till din stads spawn /t spawn
 • Lägg till pengar i din stads bank /t deposit (summa)
 • Ta pengar från din stads bank /t withdraw (summa)
 • Sätt på/av pvp i din stad /t toggle pvp
 • Sätt på/av monster i din stad /t toggle mobs
 • Sätt på/av eld i din stad /t toggle fire
 • Sätt på/av explosioner i din stad /t toggle explosion
 • Gör någon annan till mayor i din stad /t set mayor (spelare)
 • Sätt en rank för en spelare i din stad /t rank add (namn) (rank)
 • Ta bort en rank för en spelare i din stad /t rank remove (namn) (rank)

Stadsranker

co-mayor är delägare av staden, har tillgång till nästan alla kommandon i staden.
assistant hjälper till med det mesta, bygger ploter, bjuder in spelare osv.
helper bjuder in spelare till staden och hjälper de att få en plot.
sheriff kan bjuda in och kicka ut folk ur staden.

Kommandon för Nationer

 • Skapa ny nation /n new (namn)
 • Bjud in en stad till din nation /n add (stad)
 • Sätt en rank för en spelare i din nation /n rank add (namn) (rank)
 • Ta bort en rank för en spelare i din nation /n rank remove (namn) (rank)
 • Sätt in pengar på din nation /n deposit (summa)
 • Ta ut pengar ur din nation /n withdraw (summa)
 • Ändra skatten för städer i din nation /n set taxes (skatt)
 • Ändra namnet på din nation /n set name (namn)
 • Ge en titel till en spelare i din nation /n set title (spelare) (titel)

Nationsranker

co-king är delägare av nationen, har tillgång till nästan alla kommandon.
assistant
 hjälper nationsägaren, kan ge ut titlar och bjuda in- samt kicka ut städer.
helper kan bjuda in städer till nationen.