Köpvillkor


Termer och villkor vid köp

Du medger att du läst och förstår vad som står i dessa villkor som du accepterar och samtycker till vid donation eller köp på webbsidan http://shop.ultramine.se, eller via swish till nummer 070 539 39 18. Vid brott mot dessa villkor förbehåller Ultramine Network sig rätten att ta ifrån dig din vara omgående. Vid användning av termen Ultramine Network hänvisas ägaren av detta nätverk.

2:1 § Minderårig.

För att att köpa, eller skicka in en beställning av samtliga varor hos Ultramine Network måste du ha fyllt 18 år, alternativt ha målsmans tillstånd. Vid köpet accepterar du och samtycker till dessa villkor.

2:2 § Ångerrätt.

Vid köp av vara eller tjänst hos Ultramine Network utgår ingen ångerrätt när tjänsten har aktiverats (mottagits i spelet). I det fall att ett köp ej är aktiverat har man som kund ångerrätt i 14 dagar från och med den dag då beställningen skickades in. Det enklaste sättet att göra anspråk på sin ångerrätt är att kontakta support på Ultramine Network via mail till support@ultramine.se eller via menyn under ”Support”. Har din tjänst eller vara aktiverats har du ingen ångerrätt och varan räknas då som förbrukad.

2:3 § Förändring.

Ultramine Network förbehåller sig rätten att vid alla tidpunkter, utan förvarning ändra innehållet i en vara eller tjänst. Detta omfattar samtliga varor och tjänster.

2:4 § Förbruksvaror.

Följande tjänster och varor är förbruksvaror: ”$100,000 Guldmynt”, ”$250,000 Guldmynt”, ”$500,000 Guldmynt”, ”SuperCrate key”, ”SuperCrate+ key”, ”PremiumCrate key”, ”PremiumCrate+ key”, ”/fly – 1 månad (Towny)”, ”/fly – 3 månader (Towny)”, ”Svart (Namnfärg)”, ”Mörkblå (Namnfärg)”, ”Grön (Namnfärg)”, ”Mörk Aqua (Namnfärg)”, ”Röd (Namnfärg)”, ”Mörklila (Namnfärg)”, ”Guld (Namnfärg)”, ”Grå (Namnfärg)”, ”Mörk Grå (Namnfärg)”, ”Blå (Namnfärg)”, ”Aqua (Namnfärg)”, ”Rosa (Namnfärg)”, ”Lila (Namnfärg)”, ”Gul (Namnfärg)”, ”Vit (Namnfärg)”, ”Limegrön (Namnfärg)” och ”Ny chans / Unban”. Detta betyder att i stunden då kunden mottager varan eller tjänsten är den förbrukad. Du har ingen rätt att begära ersättning eller återbetalning på en förbrukad vara.

2:5 § Lifetime.

Vissa varor eller tjänster benämns med ”Lifetime”. Detta innebär att tjänsten eller varan brukar så länge Ultramine Network är öppen. Ultramine Network förbehåller sig rätten att kunna stänga ner tjänsterna utan att återbetala varor eller tjänster, därmed även de med benämningen Lifetime.

2:6 § Nedstängning / Blockering.

Ultramine Network förbehåller sig rätten att vid alla tidpunkter stänga ner eller blockera tjänster. Detta ska i grund och botten bero på anledningen att Ultramine Network inte har möjlighet att hålla tjänsterna uppe. Det är dock inte Ultramine Networks skyldighet att ange någon anledning.

Du som individ och användare av våra tjänster kan, precis som alla andra, bli blockerad från att använda dessa. Du har inte rätt att kräva återbetalning eller ersättning på en vara eller tjänst av anledningen att du har blivit blockerad. Värt att notera är att ett vanligt uttryck för blockerad är ”bannad” eller ”bannlyst” och kan förekomma främst på minecraft-servern. Blockerad blir du om du brutit mot användarvillkoren som går att läsa på denna sida. Ultramine Network förbehåller sig rätten att blockera användare som utgör ett hot mot serverns riktlinjer, vid fall då användaren inte bryter mot användarvillkoren.

2:7 § Handel

De varor och tjänster som säljs av Ultramine Network är virtuella och har därför inget värde. Ultramine Network förbehåller sig rätten om att vara självständiga med försäljningen av de varor som brukar på store.ultramine.se. All typ av personlig handelverksamhet av samtliga varor som brukas av Ultramine Network på store.ultramine.se är totalt förbjuden.

2:8 § Namnfärgshantering

Vid köp av varan ”Blanda Fritt – Namnfärg (Lifetime)” har kunden i fråga inte rätt att använda formateringen &n och &m (understruket och överstruket) för att ändra sin namnfärg. Användare som ertappas med att använda denna formatering uppmanas att ändra med omedelbar verkan. Användare som nekar detta gör sig skyldiga till bannlysning.

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta support under huvudmenyn eller skicka ett Epost-meddelande till support@ultramine.se.