Spelregler & Användarvillkor


Villkor

Som Användare av Ultramine Networks tjänster medger du att du läst och accepterar dessa villkor. Om du bryter mot någon av dessa bestämmelser riskerar du att bli bannlyst eller blockerad temporärt eller permanent från våra tjänster. Straffet avgörs av en Moderator eller Administratör i stunden då den läggs. I extrema undantag kan den ändras.

Innehåll

 • Språk och Chattkommunikation
 • 1:1 Annonsering
 • 1:2 Användarnamn
 • 1:3 Respekt
 • 1:4 Barnvänligt språkbruk
 • 1:5 Diskussionsregler
 • 1:6 Kränkande kommentarer
 • 1:7 Identitetsförfalskning
 • 1:8 Spam och Versalmissbruk
 • 1:9 Språkbruk / Language
 • 1:10 Scamming
 • Köpvillkor
 • 2:1 Minderårig
 • 2:2 Ångerrätt
 • 2:3 Förändring
 • 2:4 Förbruksvaror
 • 2:5 Lifetime
 • 2:6 Nedstängning/Blockering
 • 2:7 Handel
 • 2:8 Namnfärgshantering
 • Bannlyst
 • 4:1 Logga in med annat konto
 • 4:2 Rätten att bannlyst
 • Röstkommunikation
 • 6:1 Musik, Ljud & Voice changer
 • 6:2 Kränkande användarnamn
 • 6:3 Byte av kanal
 • 6:4 Namn-matchning
 • 6:5 Prefixer
 • 6:6 Troll/Skrik
 • 6:8 Språk
 • 6:9 Respektera andra användare
 • 6:10 Bannad
 • Spelläget Towny
 • 8:1 Stad/Nation/Namntitlar
 • 8:2 Greifing
 • 8:3 PVP
 • 8:4 Auction House
 • 8:5 Automatiska Farmer
 • 8:6 Indirekt skadegörelse
 • 8:7 Inbjudningar

Språk och Chattkommunikation

1:1 § Annonsering.

Att annonsera andra minecraft servrar (skicka direkt ip-adress) är ej tillåtet. Att diskutera eller småprata om andra minecraft servrar eller realms är tillåtet. Det är inte tillåtet att länka andra minecraft servrars hemsidor än ultramines egna. Att skicka IP-adress till en privat minecraft server är inte att göra reklam och bestraffas därför inte.
Uppskattat straff: Temporär Bannlysning 1 vecka.

1:2 § Användarnamn.

Vi tillåter inte rasistiska, sexistiska, erotiska, nazistiska eller annan typ av kränkande användarnamn.
Uppskattat straff: Temporär Bannlysning 1 vecka.

1:3 § Respekt

Att visa respekt till andra ser vi som en skyldighet du har. Det innebär att vara trevlig och lyssna. Samt visa hänsyn och medmänsklighet.
Uppskattat straff: Temporär Bannlysning 1-3 dagar.

1:4 § Barnvänligt språk under dagtid.

Under dagtid (09:00-21:00) ska ett barnvänligt språk användas i minecraft chatten. Vi syftar på att inte svära eller använda onödigt grova ord på grund av att barn i en känslig ålder kan vara online. Om du som äldre spelare inte tolererar ett hårdhudat språkbruk under natten rekommenderar vi att spela på någon annan minecraft server. Även fast reglerna angående svordomar är mindre stränga så tolereras inte diskussioner om politik, sex, droger, tobak eller alkohol. Efter kl 24:00 tillåts även diskussioner om politik, sex, droger, tobak eller alkohol.
Uppskattat straff: Temporär Mute 10 minuter.

1:5 § Diskussionsregler.

Diskussioner/yttranden om politik, sex, droger, tobak, alkohol eller liknande är inte tillåtet.
Uppskattat straff: Temporär Mute 10 minuter.

1:6 § Sexuella, Rasistiska eller Kränkande kommentarer.

Det är inte tillåtet att på något sätt kränka en annan användare. Vi syftar generellt på sexuellt, rasistiskt, homofobiskt, nazistiskt eller personangrepp i allmänhet. Var snälla mot varandra. Att bygga statyer eller sätta ut skyltar som antyder något av detta är inte tillåtet.
Uppskattat straff: Temporär Bannlysning 1 vecka.

1:7 § Identitetsförfalskning.

Det är absolut inte din skyldighet att berätta vem du är eller vart du bor. Däremot är det inte okej att förfalska din identitet (låtsas vara någon annan) och lura användare.
Uppskattat straff: Temporär Bannlysning 3 dagar.

1:8 § Spam och Versalmissbruk.

Att spamma är inte tillåtet. (Definiering är att upprepa samma mening, eller liknande som du skrivit inom loppet av 5-15 sekunder tidigare). Det är inte heller tillåtet att använda mer än 6 versaler (Stora bokstäver) i en mening, om det inte är starten av nya meningar. Att tjata på andra spelare eller staff om att "kolla deras ansökan", få guldmynt eller liknande är inte heller tillåtet.
Uppskattat straff: Temporär Mute 10 minuter.

1:9 § Språkbruk / Language.

Endast Svenska och Engelska är tillåtet. Anledning till det är för att moderatorer har svårt att utföra sitt jobb om de inte förstår vad som står i chatten.
Only Swedish and English is allowed.
Uppskattat straff: Temporär Bannlysning 1 dag.

1:10 § Scamming.

Att försöka vilseleda eller utnyttja en annan spelare på dens bekostnad för egen vinnst är ej tillåtet och kallas för scam.
Uppskattat straff: Temporär Bannlysning 1 dag.

Köpvillkor

Klicka här för att gå till köpvillkor.

Utrustning och Modifiering

Dessa spelregler är riktade mot minecraft-servern. En modifiering är till exempel ett resourcepack, ett shaderspack eller optifine. Även hacks så som xray är en modifiering.

3:1 § Tillåtna Modifikationer:

Prestandaförbättringar.
Ljusstyrka och gamma.
Estetiska modifikationer (Shaders, Optifine, Resourcepack eller Texturepack etc.)
Minimap modifikationer.
Schematica

3:2 § Otillåtna Modifikationer:

Allt som ger dig betydande fördel mot spelare in-game räknas som svartlistade.
Exempel: Xray, Killaura, vänsterklick-macro i KitPvp.
Uppskattat straff: Temporär Bannlysning 1 månad.

Bannlyst

Dessa användarvillkor är riktade mot minecraft-servern.

4:1 § Logga in med annat konto.

Om du är blockerad från att använda någon av våra tjänster är det inte okej att logga in med ett annat konto. Det kontot kommer då erhålla samma straff + för att du bryter mot denna regel.
Uppskattat straff: Temporär Bannlysning 1 vecka.

4:2 § Rätten att bannlysa.

Personal på Ultramine Network förbehåller sig rätten att när som helst bannlysa, blockera eller ta bort förmåner för vissa användare även om de inte bryter mot regelverket.

Minecraft serverns egendom

5:1 § Sabotage.

Att förstöra eller sabotera områden som uppenbarligen tillhör minecraft servern (spawn, hub, etc) är strängt emot reglerna och kan leda till permanent bannlysning.
Uppskattat straff: Temporär Bannlysning 2 veckor.

5:2 § Buggar och Maskhål.

Att leta efter och utnyttja uppenbara buggar eller maskhål som ger dig fördelar på minecraft servern med material eller guldmynt är strängt emot reglerna och kan leda till permanent eller temporär bannlysning. Det är heller inte tillåtet att undangömma eller inte berätta om buggar eller maskhål.
Uppskattat straff: Temporär Bannlysning 2 veckor.

5:3 § AFK- och Laggmaskiner.

Att bygga överdrivet stora automatiska farmer eller redstone-anordningar är ej tillåtet. Att försöka få minecraft servern att crasha eller att försöka försämra systemet medvetet är också strängt förbjudet. Att ha mer än 20 spawners på samma inläsningsområde räknas som laggmaskin. Att bygga maskiner för att- eller försöka att undgå AFK-läge är heller inte tillåtet.
Uppskattat straff: Temporär Bannlysning 1 vecka.

5:4 § Efterliknelse.

Att skapa ett verk, en tjänst eller en minecraft-server som på 5 eller fler sätt tydligt efterliknats eller kopierats av det som Ultramine skapat är ej tillåtet och kommer att betraktas som stöld. Du som ägare och/eller eventuellt ansvarig för denna tjänst kommer att bestraffas.
Uppskattat straff: Permanent Bannlysning.

Röstkommunikation

Du accepterar dessa riktlinjer när du använder dig av våra tjänster som kör kommunikations tjänsten Teamspeak eller Discord.

6:1 § Spela musik (över en förnuftig nivå), spela upp random ljudfiler eller att använda en voice changer (t.ex clownfish) är emot reglerna.

6:2 § Namn som är kränkande är ej tillåtna.

6:3 § Att konstant byta kanal ses som spam och tillåts inte.

6:4 § Ditt Discord-användarnamn och Minecraft-användarnamn måste likna varandra. Äger du inte minecraft, gå under ditt riktga namn eller smeknamn.

6:5 § Prefix i namn som till exempel [Admin] är ej tillåtet.

6:6 § Att trolla eller skrika i kanaler är ej tolererat.

6:7 § Stör ej personalen i Discord.

6:8 § Upprätthåll ett trevligt språk, och försök att inte använda överdrivet mycket svordomar.

6:9 § Regler angående respekt för andra användare gäller detsamma här.

Uppskattat straff: Temporär Bannlysning 1 dag.

Spelläget Towny

Du accepterar dessa användarvillkor när du använder dig av vårat spelläge "Towny" på minecraft servern.

8:1 § Stad/Nation/Namntitlar

Stadsnamn, Nationsnamn och Nationstitlar får inte innehålla politik, religion, sex, droger, tobak, alkohol, kränkningar eller liknande.
Uppskattat straff: Temporär Bannlysning 1 dag.

8:2 § Greifing

Det är inte tillåtet att greifa eller förstöra för andra användare. Respektera de som bor utanför städer. Att greifa någon som bor i Vildmarken/Naturen är inte tillåtet. Att förstöra någonting som en spelare uppenbarligen har byggt är inte tillåtet.
Uppskattat straff: Temporär Bannlysning 1 vecka.

8:3 § PVP 

Det är inte tillåtet att döda andra spelare om det är i eller utanför en stad som har avstängt pvp.Det är dock tillåtet överallt i Vildmarken och på Ploter i städer där pvp är noggrant uppmärkt t.ex med väggar eller stängsel.
Uppskattat straff: Temporär Bannlysning 1 dag.

8:4 § Auction House

De objekt eller block du säljer ska ha ett relativt rimligt pris. Vid försäljning av flera objekt eller block som har ett relativt likt värde ska priset vara detsamma.
Uppskattat straff: Återbetalning på de objekt spelaren sålde/säljer i AH + bannlysning 24 timmar beroende på situation.

8:5 § Automatiska farmer

Varför vi har valt att inte tillåta vissa farmer kan bero på flera saker, men i grund och botten är det att man tjänar orimligt mycket material eller pengar. Den typen av farmer vi inte tillåter är...

 • Järnfarm
 • Guldfarm
 • Endermanfarm
 • Fiskefarm

Uppskattat straff: Tillsägnad - Temporär Bannlysning 1 vecka.

8:6 § Indirekt skadegörelse

Att förstöra odlingar, döda boskap, ägga eller göra annan indirekt skadegörelse i eller i närheten av stadsmark är ej tillåtet. Tolkningen av detta är en handling som är gjord i syftet av att sabotera eller irritera.
Uppskattat straff: Tillsägnad - Temporär Bannlysning 1 dag.

8:7 § Inbjudningar

Innan en stad ska bjudas in i en nation eller en spelare i en stad måste denne kontaktas först med en förfrågan i exempelvis chatten eller /msg för att säkerställa att denne vill gå med. Att skicka inbjudningar till helt nya spelare, spamma inbjudningar eller skicka inbjudningar utan att fråga först är totalt förbjudet.
Uppskattat straff: Temporär Bannlysning 1 dag.

Spelläget Creative

Du accepterar dessa användarvillkor när du använder dig av vårat spelläge "Creative" på minecraft servern.

9:1 § WorldEdit/Blockspam.

Att bygga med worldedit kan vara kul, men att fylla din plot med endast ett material eller använda onödigt mycket vatten, lava, tnt eller redstone är inte tillåtet. Verktyget är gjort för att underlätta när man vill bygga stora kreationer, inte förstöra serverns prestanda. Det är heller inte tillåtet att göra stora hål på din plot.
Uppskattat straff: Temporär Bannlysning 3 dagar, rensning av plot.

Spelläget Kitpvp

Du accepterar dessa användarvillkor när du använder dig av vårat spelläge "Kitpvp" på minecraft servern.

10:1 § Kitmissbruk

Att använda kits i spawnområdet är strängt förbjudet. De kits vi främst syftar på är kiten Suicidal, Hulk och Dragon.
Uppskattat straff: Bannlysning 24 timmar.

10:2 § Killmissbruk

Ge inte ut free kills, farma inte kills, missbruka inte själva poängen med kills och killstreaks. Du ska få kills och ge kills genom att fighta mot andra spelare.
Uppskattat straff: Bannlysning 24 timmar.

10:3 § Chatten

Det är fullt tillåtet att använda svordomar och andra fula ord i Kitpvp. Det är dock strängt förbjudet att kränka eller trycka ner andra spelare eller använda nedlåtande ord så som "Noob".
Uppskattat straff: Mute 15 minuter.

10:4 § Pvplogga

Det är inte tillåtet att logga ut när du är i strid med en annan spelare. Om du är ensam i arenan eller om ej någon annan spelare är i närheten av 20 block runt dig kan du lämna om du vill.
Uppskattat straff: Bannlysning 2 timmar.