Personal Ranker

Byggare [Byggare]

Dessa spelare har i uppgift att hjälpa till med event-världen (bygga arenor och andra evenemang), uppdatera serverns innehåll med nya byggnader i till exempel spawn. Man ansöker till Builder genom att skapa sig en plot i Creative och visa någon moderator när man är nöjd med sin kreation. Ibland har inte moderatorer tid att kolla. Tjata inte!

Byggledare [Byggare+]

Dessa spelare har i uppgift att hjälpa till med- och styra upp event-världen (bygga arenor och andra evenemang), uppdatera serverns innehåll med nya byggnader i till exempel spawn. De har också ansvaret att utse nya byggare.

Chattvakt [Chattvakt]

Chattvaktens uppdrag är att se till att användare uppför sig och är trevliga i chatten, samt att de följer våra kommunikations-regler.

Test-på Moderator [T-Mod]

Nya Moderatorer kallas för Trial- eller Test-på moderator. Dessa spelare har samma tillgångar som moderatorer, den enda skillnaden är att upplysa spelare om att de fortfarande är under träning och därför borde man ha lite överseende till det. Var inte rädd över att kontakta en trial-mod.

Moderator [Mod]

Dessa spelare representerar Ultramine Network, det vi står för och våra regler. De upprätthåller forumet, teamspeak och minecraft-servern. De kan även hjälpa dig om du behöver det.

Ledar Moderator [H-Mod]

Denna moderatorn representerar serverns moderatorer i något större evenemang och har även ett övergripande ansvar över dom i olika situationer. En Head-Moderator är nästan som en admin, förutom att de modererar istället för administrerar. De är även en ledare och mentor för moderatorerna.

Utvecklare [Dev]

Denna rank tilldelas de spelare som hjälper att utveckla servern i form av plugins eller annan mjukvara. Du kan inte ansöka till Utvecklare (eller Developer som det också kan kallas). Dessa spelare blir utvalda på grund av de meriter och talanger de har visat på tidigare i andra sammanhang. Det som skiljer Utvecklare från Admins är att de inte är Ledare över servern, de kan inte fatta några ”stora” beslut och går därför under kommando av en administratör.

Administratör [Admin]

Ultramine Networks Administratörer sitter i ledningen, utvecklar servern, ser till att allt rullar till punkt och pricka. Dessa spelare står väldigt nära serverns ägare och har full tillgång till serverns resurser på alla plan. Admins har kanske inte alltid tid att svara på frågor inne på servern, därför hänvisar vi dig till en moderator istället om så är fallet.

Funktion DC-STAFF CHATTVAKT BYGGARE MODERATOR UTVECKLARE ADMIN
/mute
/tempmute
/warn
/kick
/ban
/ipban
/clearchat
/sc
/buc
/dc
/msgpsy
/socialspy
/tp
/tphere
/cmi inv
/cmi ender
Home others
PlayerVault
CoreProtect
PowerPerms
LWC
WorldEdit
WorldGuard
VoxelSniper
Gamemode 1
ChestShop
Crew Server