Donations Ranker

RANKERNA ÄR GLOBALA OCH PERMANENTA OCH GÄLLER ÖVER ALLA VÄRLDAR.
ULTIMATE+ KRÄVER RANKEN ULTIMATE OCH UTGÅR MÅNADSVIS.

TOWNY

Tillägg VIP ELITE OMEGA LEGEND ULTIMATE ULTIMATE+
Namn prefix
Prio. full server
Color Signs
Hem /sethome 4 8 16 32 64 64
PrivateVault /pv 1 2 3 4 5 5
Affär Huset /ah 9 12 15 18 21 30
Guldmynt - - - - - $50 000
/workbench
/recipe
/enderchest
Kits /kit
Supersnabb TP
/feed
/hat
/heal
/pweather
/ptime
Craft Spawners
/repair ($1000)
Keep Inventory
/fly
/top
/flyspeed 1-3
2x Mcmmo Exp
Namnfärg /nick
Keepinv End
Heldagar End
/repair (FREE)
/near

CREATIVE

Tillägg VIP ELITE OMEGA LEGEND ULTIMATE ULTIMATE+
Namn prefix
Prio. full server
Color Signs
Hem /sethome 2 4 6 8 Obegränsat Obegränsat
Ploter /p auto 2 4 6 8 10 10
/hat
/ptime
/pweather
/flyspeed 1-3
/top

Beskrivningar

Namn prefix
Detta är titeln som kommer att synas före ditt användarnamn i Chatten när du skriver.

Prio. full server
Detta gör att du kan logga in på servern även fast den maximala gränsen för antalet spelare är uppnådd.

Keep Inventory
Detta gör att du behåller alla saker i ditt inventory om du dör. (Gäller inte i The End)

För Ultimate+


2x Mcmmo Exp
Få dubbelt så hög Exp Level när du utför aktiviteter inom Mcmmo.

Namnfärg /nick
Ändra färgerna i ditt namn och kombinera fritt med färgkoder. Använd inte formatet &n eller &m

Keepinv End
Behåll alla dina saker i ditt inventarie om du dör i The End.

Heldagar End
Gå in i The End under hela dagen när världen är öppen, istället för under specifik intervall.

/repair (FREE)
Reparera saken du håller i gratis istället för att betala $1000.

/near
Visa spelare som är i närheten av dig.


Color Signs
Detta gör att du kan använda färgkoder på skyltar. Färgkoderna hittar du i en bok i /kit Colors

Hem /sethome
Detta gör att du får extra hem-destinationer som du enkelt kan nå med /home.
Syntax: /sethome (namn)

PrivateVault /pv
Detta är som en enderkista fast dubbelt så stor, som du hela tiden bär med dig där du kan lagra saker.
Syntax: /pv (nummer)

Affär Huset /ah
Detta avgör hur många objekt du kan lägga ut samtidigt på Affär Huset i Survival.
Syntax: /ah

/workbench
Detta gör att du öppnar en arbetsbänk.
Syntax: /workbench, /wb

/recipe
Detta visar "receptet" på hur du kan skapa ett block eller ett objekt.
Syntax: /recipe (objekt)

/enderchest
Detta är en privat enkelkista som du hela tiden bär med dig och kan lagra saker i kopplat till din enderkista.
Syntax: /enderchest, /ec

Kits /kit
Detta är ett kit med saker du kan ha fördel av när du spelar. Alla ranker har ett individuellt kit. Klicka här för att läsa vad de innehåller.
Syntax: /kit

Hypersnabb TP
Detta gör att du slipper vänta 5 sekunder innan du blir teleporterad.

/fly
Detta gör att du kan flyga som en fågel och slipper ta skada om du ramlar. (Gäller inte i The End)
Syntax: /fly

/feed
Detta gör att du fyller din hungermätare till max = du blir mättad.
Syntax: /feed

/hat
Detta gör att blocket du håller i sätts på huvudet, som en hatt!
Syntax: /hat

/heal
Detta gör att dina hälsomätare blir tipp-topp, du slutar brinna och du förlorar förtrollning om du har någon.
Syntax: /heal

/pweather
Detta gör att du kan ändra vädret för dig personligen.
Syntax: /pweather (sun/rain)

CraftSpawners
Detta gör att du kan crafta Spawners genom att lägga ett djurägg i mitten och ironbars runt om i ett craftingtable.
Du kan köpa djurägg för Guldmynt i /shop.

/ptime
Detta gör att du kan ändra tiden för dig personligen.
Syntax: /ptime (day/night)

/repair
Detta gör att verktyget, vapnet eller rustningen du håller i repareras automatiskt mot en summa guldmynt.
Syntax: /repair

/flyspeed
Detta gör att du kan ändra din flyghastighet från 0 till 3 gånger så snabbt.
Syntax: /flyspeed (nummer)

/top
Detta gör att du tar dig till det högsta blocket över huvudet.
Syntax: /top

Ploter /plot auto
Detta ger dig möjligheten att skaffa fler än 1 plot. (Finns endast i Creative)
Syntax: /plot auto