Ranker på Ultramine Network

Personal

Dessa ranker tilldelas vår personal för att kunna förbättra servern.

Donations

Dessa ger extra förmåner i spelet och kräver att du köper eller donerar.

Misc & Partners

Övriga ranker på Ultramine Network. Bland annat Streamer & Youtuber.