Discord – Kommandon

Kommandon för MusikBot

.current – Visa vilken låt som spelas.
.stop – Stoppa låten som spelas.
.skip – Gå till nästa låt i kön över låtar.
.resume – Fortsätt uppspelning av musik.
.seek [min:sek] – Hoppa till vald plats i pågående låt.
.previous – Spela upp föregående låt.
.songlist – Visa lista över låtar som står i uppspelningskö.
.play [länk] – Välj en låt att spela upp / lägga i uppspelningskö.
.pause – Pausa uppspelning av musik.

Kommandon för DonatorMusik

!play [länk] – Välj en låt att spela upp / lägga i uppspelningskö.
!join – Skicka botten till kanalen du befinner dig i.
!skip – Gå till nästan låt i kön över låtar.
!np – Visa vilken låt som spelas.