Creative – WorldEdit

WorldEdit är ett väldigt kraftigt verktyg som ofta används av administratörer när vi hjälper er att bygga upp något som blivit förstört eller t ex när en spawn skall byggas. Du som medlem på Ultramine Network kan använda detta bland annat för att…

  • Bygga snabbt, byta ut eller ta bort tusentals block i sekunden.
  • Använda penselverktygen för att skapa berg, sjöar, stora träd mm.
  • Generera sfärer, cylindrar, kuber, skogar och snörika områden.
  • Kopiera områden, klistra in dem och rotera markerade objekt.

Kommandon för WorldEdit

//help – Visa hjälpsida för we.
//wand – Ge dig själv worldedit verktyget! Träyxan
//cut – Klipp ut block till clipboard.
//paste – Klistra in block från clipboard.
//copy – Kopiera block till clipboard.
//flip – Vänd alla block i clipboard mot din position.
//rotate – Rotera alla block i clipboard.
//hcyl – Skapa en ihålig cirkel.
//cyl – Skapa en cirkel.
//hsphere – Skapa ett ihåligt klot.
//sphere – Skapa ett klot.
/forestgen – Generera skog.
/pumpkins – Generera pumpor med buskar.
//pyramid – Skapa en pyramid.
//hpyramid – Skapa en ihålig pyramid.
//undo – Ångra/Gå tillbaka.
//redo – Gör om ”Ångra/Gå tillbaka”.
//clearhistory – Rensa clipboard.
//center – Sätt ut ett bock i mitten.
//naturalize – Gör om sten till naturlig sten, gräs och jord.
//walls – Skapa väggar i ett fyrkantigt mönster.
//faces – Skapa väggar, tak och golv i ett fyrkantigt mönster.
//smooth – Jämna ut block.
//move – Flytta clipboard åt motsatt håll.
//regen – Nollställ område.
//forest – Generera träd.
//replace – Ersätt block med andra block.
//stack – Stacka ut markering efter sig själv.
//set – Sätt ut block
//pos1 //pos2 – Använd din position som markering 1 och 2.
//count – Räkna antalet block i ett område.
//expand – Expandera en markering åt det håll du har ditt synfält mot.
//none – Bind av alla funktioner från ett verktyg.
//brush – Bind brush funktionen till ett verktyg.
//drain – Ta bort allt vatten ur ett område.
//fixlava – Fixa rinnande lava till stillastående.
//fixwater – Fixa rinnande vatten till stillastående.
//snow – Snöifiera ett område.
//thaw – Ta bort snö från ett område.
//fill – Fyll ett slutet område.