Creative – Kommandon

Kommandon för ploterna

/plot claim – Claimar ploten du står på så att du kan bygga på den.
/plot auto – Claimar den närmaste ledia ploten.
/plot home [:#] – Teleporterar dig till din plot. Exempel: /plotme home Tar dig till din första plot. /plotme home:2 Tar dig till din andra plot.
/plot list – Visa en lista över dina plots.
/plot merge – Sätt ihop dina ploter så att du får maximalt byggutrymme. Detta kräver att de är bredvid varandra.
/plot info – Visar information om ploten du står i. (Plot ID, ägare, med mera).
/plot comment (text) – Lämna en kommentar på den ploten du står på.
/plot comments – Visar kommentarerna på ploten du står på.
/plot trust (spelare) – Ge en annan spelare delat ägarskap på din plot.
/plot add (spelare) – Ge tillåtelse till en annan spelare att bygga på din plot när du är online.
/plot remove (spelare) – Ta bort delat ägarskap från en spelare på din plot.
/plot deny (spelare) – Tar bort tillåtelsen från en spelare att besöka din plot.
/plot undeny (spelare) – Tillåter spelaren att besöka din plot.

Övriga Kommandon

/afk – Gå in i AFK-läge.
/back – Gå tillbaka till din förra destination.
/tpa (spelare) – Fråga om att få teleportera till en spelare.
/tpahere (spelare) – Fråga om en spelare vill teleportera till dig.
/sethome – Sätt ut en hem-destination där du står.
/delhome – Ta bort en hem-destination.
/home – Teleportera till en hem-destination.
/rules – Öppna en länk till regelverket.
/spawn – Teleportera till Creative-spawn.
/msg (spelare) (text) – Skicka ett privat meddelande till en spelare som är online.
/list – Se en lista över spelare som är online i Creative.