Creative – Betygsystem

Om systemet

Betygssystemet i Creative är till för att locka spelare att bygga så extraordinärt och nytänkande som bara möjligt. För att få en betygs-tagg måste du bygga på en plot du själv äger, ett bygge som inte är rakt av kopierat från någon annan. När du är klar kan du skriva till en Byggare på Discord eller direkt i chatten för att sedan få din plot bedömd. Detta är följande betyg:

[E]

Detta är det lägsta betyget i Creative.
För att se ett exempel på hur kvalitén på natur och byggnader ska vara för att uppnå detta betyg, besök /warp E
Med detta betyg medföljer inga förmåner.

[E+]

Detta betyg mottager du som ej uppfyller kraven för D- men samtidigt är för duktig för att erhålla betyget E.
Med detta betyg medföljer inga förmåner.

[D]

Detta betyg mottager du som ej uppfyller kraven för D men samtidigt är för duktig för att erhålla betyget E+.
Med detta betyg medföljer inga förmåner.

[D]

Detta är ett medelprestigefullt betyget i Creative.
För att se ett exempel på hur kvalitén på natur och byggnader ska vara för att uppnå detta betyg, besök /warp D
Med detta betyg medföljer inga förmåner.

[D+]

Detta betyg mottager du som ej uppfyller kraven för C- men samtidigt är för duktig för att erhålla betyget D.
Med detta betyg medföljer inga förmåner.

[C]

Detta betyg mottager du som ej uppfyller kraven för C men samtidigt är för duktig för att erhålla betyget D+.
Med detta betyg medföljer inga förmåner.

[C]

Detta är ett prestigefullt betyget i Creative.
För att se ett exempel på hur kvalitén på natur och byggnader ska vara för att uppnå detta betyg, besök /warp C
Med detta betyg medföljer inga förmåner.

[C+]

Detta betyg mottager du som ej uppfyller kraven för B- men samtidigt är för duktig för att erhålla betyget C.
Med detta betyg medföljer inga förmåner.

[B]

Detta betyg mottager du som ej uppfyller kraven för B men samtidigt är för duktig för att erhålla betyget C+.
Med detta betyg medföljer inga förmåner.

[B]

Detta är ett mycket prestigefullt betyget i Creative.
För att se ett exempel på hur kvalitén på natur och byggnader ska vara för att uppnå detta betyg, besök /warp B
Med detta betyg medföljer inga förmåner.

[B+]

Detta betyg mottager du som ej uppfyller kraven för A- men samtidigt är för duktig för att erhålla betyget B.
Med detta betyg medföljer inga förmåner.

[A]

Detta betyg mottager du som ej uppfyller kraven för A men samtidigt är för duktig för att erhålla betyget B+.
Med detta betyg medföljer inga förmåner.

[A]

Detta är det bästa betyget i Creative.
För att se ett exempel på hur kvalitén på natur och byggnader ska vara för att uppnå detta betyg, besök /warp A
Med detta betyg medföljer inga förmåner.

[A+]

Detta är det absolut högsta betyget.
För att kvalificeras med A+ måste ditt bygge vara extraordinärt och nytänkande men också väldigt detaljrikt och kvalitativt.
Du kommer även att bli tillfrågad en plats i Byggteamet.